logo wetransfer

i-Lease Operational

Voor onze standaard range aan equipment behoort huur tot de mogelijkheden. Ons product i-Lease Operational biedt de mogelijkheid tot het volledige gebruik van equipment zonder de last van eigendom te dragen. Reguliere contracten kunnen worden afgesloten voor periodes van 2 tot 5 jaar. In speciale gevallen is een huurperiode van maanden mogelijk.

Een belangrijke factor kan zijn dat de equipment niet op de balans van de klant staat. Dit kan de ratio's verbeteren. Het is niet nodig alleen nieuwe equipment in ogenschouw te nemen. Sale & Lease-back is mogelijk op elk moment tijdens de economische levensduur van een machine. Contracten zijn conform IAS.